Oferta zawarcia umowy radzi prawnik Poznań

Komentowany artykuł, podobnie jak obowiązujący dotychczas, zawiera określenie pojęcia oferty (z drobnymi zmianami redakcyjnymi w stosunku do poprzednio obowiązującego art. 66 § 1 k.c.), natomiast uchylone zostało postanowienie o skutku złożenia oferty ograniczonej terminem, w ciągu którego oferent oczekiwać będzie odpowiedzi (o zasadności modyfikacji przepisu oraz tego konsekwencjach – zob. niżej). Ustawodawca nie odstąpił zatem…