Przygotowanie oferty kredytowej

Nie rzadko w polskich bankach przygotowuje się dla klientów specjalne oferty kredytowe. Propozycje zaciągnięcia zobowiązania na podstawie, którego bank uzyskuje odpowiednie dochody z tytułu prowizji czy też odsetek. Gdzie taki kredyt, pożyczka są wówczas zaciągane na konkretny cel lub nawet na cele konsumpcyjne. Aczkolwiek nie to jest najważniejsze. Istotny jest, bowiem fakt warunków takiego kredytu….